پالِوِل SF-400

پالِوِل SF-400 یک یکنواخت کننده بسیار مناسب برای رنگرزی پلی استر، الیاف تری استات با رنگزای دیسپرس و مخلوط پلی استر-پشم با رنگزای دیسپرس می‌باشد.

پالِوِل SF-400بدلیل کف بسیار کمی که تولید میکند برای استفاده در انواع دستگاههای رنگرزی مناسب است.

پالِوِل SF-400در برابر مواد سخت کننده آب و مواد افزودنی اسیدی که به طور معمول در رنگرزی استفاده می شوند، پایدار است.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد محصول

موارد زیر را به ترتیبی که در پی آمده است به حمام ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد اضافه نمایید:

پالِوِل SF -400را به آب اضافه نمایید و سپس برای چند دقیقه بهم بزنید، سپس رنگ دیسپرس را به مخلوط اضافه نموده و PH را در صورت نیاز بین ۴.۵-۵ تنظیم نمایید. سپس رنگرزی را با افزایش دما تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد شروع نمایید. نرخ افزایش دمای گراف، زمان و دمای رنگرزی به شید رنگ، گردش حمام یا کالا و جنس کالای رنگرزی شونده بستگی دارد. این یکنواخت کننده توانایی ترکیب انواع رنگزاهای دیسپرس تجاری حتی در شرایط کاری نامطلوب را دارد.

  • پالِوِل SF -400باعث هماهنگ شدن ترکیبات مختلف موجود در حمام رنگرزی در فاز افزایش دما میشود و بعنوان یک ماده کمکی در فرآیند رنگرزی HT، عمل می‌نماید.
  • پالِوِل SF -400باعث افزایش یکنواختی در مرحله HT رنگرزی رنگهای دیسپرس می‌شود.
  • پالِوِل SF -400هیچ اثر سوئی بر خواص فیزیکی پلی استر نداشته و باعث ایجاد شرینکیج نمی‌شود.