راکسپین SY-1500

راکسپین SY-1500 یک اسپین فینیش قدرتمند مناسب جهت سیستم کاردینگ می‌باشد .

راکسپین SY-1500 مورد استفاده و مناسب در فرآیندهایی با سرعت بالا، کشیدگی و تابیدگی می‌باشد.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد محصول

راکسپین SY-1500 دارای خصوصیات زیر است :

–  تقویت خواص ضدخوردگی

–  کاهش نوسانات تولید

– ویژگی های ضد الکتریسیته‌ای قوی

–  ایجاد پایداری حرارتی بالا

–  افزایش نفوذ

–  تاثیر نرم کنندگی