راکتانول VS-100

راکتانول VS-100 یک دیسپرس کننده بسیار مناسب برای رنگرزی پلی استر، الیاف تری استات با رنگزای دیسپرس، مخلوط پلی استر-پشم با رنگزای دیسپرس می‌باشد. همچنین برای رنگرزی الیاف سلولزی با رنگزای خمی و همچنین رنگرزی پیگمنت بکار می رود.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد محصول

  • راکتانول VS-۱۰۰  باید در ابتدا بسته به میزان ماده رنگزا در آب حل شده و سپس ماده رنگزا به آن اضافه شود.
  • راکتانول VS-100 باعث پراکندگی خوب ماده رنگزای دیسپرس در طی فرآیند رنگرزی می شود.

رنگرزی پیگمنت:

  • راکتانول VS-100  یک دیسپرس کننده بسیار قوی برای ساخت امولسیون خمیر پیگمنت است.
  • این ماده باید در آب حل شده و همزمان به خمیر پیگمنت (پودر، امولسیفایرها، آب و سایر مواد افزودنی) افزوده شود