راکاپن DOS

راکاپن DOS یک نفوذدهنده چند منظوره در صنعت نساجی می‌باشد.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد محصول

  • قابل حل در حلالهای آلی
  • غیرقابل حل در بسیاری از حلالهای آلیفاتیک و آروماتیک هیدروکربنی
  • از نظر شیمیایی در محلولهای خنثی و در محلولهای رقیق و قلیایی از پایداری متوسطی برخوردار است.
  • با سورفکتانت های آنیونی و نانیونی سازگار، ولی با سورفاکتانت‌های کاتیونی سازگار نمی باشد.