راکاپن AOW

راکاپن AOW  صابونی موثر، قوی با کف کم که قابلیت استفاده ایمن در رنگهای تیره و روشن را دارد.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد محصول

راکاپن AOW:

۱) در هر دو روش رمق کشی و پدینگ قابل استفاده است.

۲) کف بسیار کم دارد.

۳)قابلیت از بین بردن همه ناخالصیها و کثیفی‌ها را دارد.

۴) قابل استفاده در انواع رنگها بخصوص راکتیو و گوگردی است.

۵) برداشت همه رنگزاهای سطحی جذب نشده