راکافیکس M

راکافیکس M یک فیکسه کننده پیگمنت چاپ، جهت افزایش ثبات شستشویی و سایشی منسوجات می باشد.

دسته:

توضیحات

موارد استفاده و کاربرد

  • راکافیکسM جهت افزایش ثبات شستشویی و سایشی محصولات چاپ شده، بعد یا همراه با خمیر چاپ استفاده میشود.