مواد شیمیایی صنعت نساجی

View Catalog

اسپین فینیش ها
محصولاتتوضیحات
راک اسپین SY-1100 مناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو اقتصادی
راک اسپین ۱۱۵۰-SYمناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو نرمال
راک اسپین SY-1200 مناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو بالا
راک اسپین SY-1500مناسب برای خطوط تولید کاردینگ
گِلامور TH-810مناسب برای Staple
راک اسپین SY-1400مناسب برای خطوط تولید CF
گِلامور TH-810مناسب برای خطوط تولید FDY
کورلتون RL-500یک اسپین فینیش قدرتمند مناسب نخ های نیمه آرایش یافته پلی استر (POY) می باشد.
آنتی استاتیک ها
محصولاتتوضیحات
راک استات ۳۲۲۶آنتی استاتیک مناسب برای انواع نخ و پارچه‌های سینتتیک و طبیعی
راک استات ۷۷۰۰آنتی استاتیک با اکتیو بالا برای انواع نخ و پارچه‌های سینتتیک و طبیعی
راک استات ۱۲۰۴۵آنتی استاتیک برای انواع نخ و پارچه‌های سینتتیک و طبیعی
نرمکن ها
محصولاتتوضیحات
راکاسافت RCYنرمکن کاتیونیکی پرک با شارژ کاتیونیک بالا
راکاسافت RCHنرمکن کاتیونیکی پرک
راکاسافت RNYنرم‌کن نانیونیکی پرک
راکاسافت PNC-250نرم‌کن نانیونیکی خمیری
راکاسافت PCC-200نرمکن کاتیونیکی خمیری ۲۰ % بر پایه استر آمید
راکاسافت PCC-300نرمکن کاتیونیکی خمیری ۳۰ % بر پایه استر آمید
بناتیت ۹۰۰نرمکن کاتیونیکی خمیری کنسانتره
میکروسیل ASP-40نرمکن میکرو سیلیکونی
ماکروسیل MSP-35نرمکن ماکرو سیلیکونی
واکس ها
محصولاتتوضیحات
نپرامین MUPE-100واکس ۱۰۰% پلی اتیلنی با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین ۳۰۵۰واکس ۳۰% پلی اتیلنی با خواص نرم کنندگی، پر کنندگی، حجم دهندگی و آنتی استاتیک
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
دیسپرس کننده ها
نام محصولتوضیحات
راکتانول VS-100دیسپرس کننده رنگ های ری اکتیو، مستقیم و اسیدی بر پایه نفتالن فرمالدهید با وزن مولکولی بالا همراه با سایر مواد ارگانیک
پالِوِل SF-400یک یکنواخت کننده بسیار مناسب برای رنگرزی پلی استر، الیاف تری استات با رنگزای دیسپرس و مخلوط پلی استر-پشم با رنگزای دیسپرس می‌باشد.
محصولات تکمیل (Finish)
نام محصولتوضیحات
راکاپن AOW صابون پس شور
راکافیکس Mفیکس کننده پیگمنت های امولسیون در چاپ پارچه
راکافیکس KVSضد چروک و عامل فیکسه کننده
وتینگ ول QW-100عامل مرسرایزینگ و نفوذدهنده در محیطهای قلیایی با سود ســوزآور برای نــخهای کتــان و پلی استــر با درصد اکتیــــو ۱۰۰%
وِتینگ وِل QW-50عامل مرسرایزینگ و نفوذدهنده در محیطهای قلیایی با سود ســـوزآور برای نـــخهای کتـــان و پلی استـــر با درصد اکتیــو ۵۰%
دنزوسیت AWS-83سختی‌گیر قوی آب‌های صنعتی با اکتیو بالا
راکاپن RAGعامل دیسپرس‌کننده، واشینگ آف و ترسیب یون‌های کلسیم، منیزیم و آهن
راکاپن ST-22پایدار ‌کننده آب اکسیژنه
راکاپن WA-22عامل شستشو دهنده قوی با خواص خیس‌کنندگی و از بین بردن روغن بسیار خوب
راکاپن YS-23عامل شستشو دهنده فاقد حلال و مناسب برای از بین بردن انواع روغنها، واکسها و آلودگیها در پارچه های طبیعی و سینتتیک
راکاپن DOSعامل نفوذ دهنده مناسب
نانوکُر TEX-Gاسید ارگانیک جایگزین اسید استیک
راکاپن DP-350یک امولسیون سیلیکونی نساجی می باشد. این ماده در حمام پدینگ عمق خوبی به کالاهای رنگرزی شده با رنگزاهای تیره میدهد.
ضد کف ها
نام محصولتوضیحات
برتافوم ۱۶۱۶ضد کف غیرسیلیکونی بر پایه روغن‌های معدنی با اکتیو ۱۰۰%
برتافوم RCC - 1620ضد کف غیرسیلیکونی بر پایه روغن‌های معدنی با اکتیو ۱۰۰%
راکدیفوم SLT-660ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف کم با پایداری پایین
راکدیفوم SC-45ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف نسبتاً زیاد با پایداری بالا
راکدیفوم TX-10ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف زیاد با پایداری خیلی زیاد
راکدیفوم RFD-50ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف پایدار بسیار زیاد و میکروحباب‌های موجود