انقلابی بالقوه در صنعت چرم با روش های جدید دباغی

انقلابی بالقوه در صنعت چرم با روش های جدید دباغی همیشه نوآوری ها و پیشرفت های جدیدی در صنعت چرم اتفاق می افتد، زیرا محققان و دانشمندان به طور مداوم فناوری ها و فرآیندهای جدیدی را کشف می کنند که می تواند کیفیت، دوام و پایداری محصولات چرمی را بهبود بخشد. برخی از امیدوارکننده ترین…

دباغی چرم با آب میوه

دباغی چرم با آب میوه چرم را می توان با استفاده از آب میوه دباغی کرد، اگرچه این روش معمولی نیست. آب میوه حاوی اسید تانیک است که در صورت استفاده به مقدار کافی می تواند چرم را دباغی کند.  با این حال، این روش معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا کنترل غلظت تانن…