مواد شیمیایی صنعت بتن و ساختمان

روان کننده ها
محصولاتتوضیحات
راکانسر SNF-01روان کننده بتن بر پایه نفتالین
راکانسر CS-66روان کننده بتن بر پایه نفتالین - لیگنو
راکانسر RCP-500روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات
راکانسر RF-100روان کننده بتن بر پایه ملامین
سایر
محصولاتتوضیحات
متارکس L-500تقویت کننده مقاومت بتن بر پایه متاکائولن
راکانسر SA-123حبابزا بتن
راکانسر CU-223عامل کیورینگ بتن
ضد آب کننده
محصولاتتوضیحات
راکافوب PDC-810ضدآب کننده بتن با مصارف گوناگون پودری
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
ضد کف ها
محصولاتتوضیحات
راکدیفوم R-800ضدکف سیلیکونی پودری غیرقابل حل در آب
دفومکس CNS-40ضدکف سیلیکونی مایع قابل حل در آب