مواد شیمیایی صنعت فولاد

محصولات اصلی
محصولات توضیحات
راکتیل PSAفنل سولفونیک اسید
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
ضد کف
محصولات توضیحات
برتافوم ۱۶۴۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%