نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ۱۳۹۹

نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در محل نمایشگاههای بین المللی برگزار شد.

شرکت راک شیمی در این نمایشگاه شرکت نمود.

گزارش تصویری این نمایشگاه را می توانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

تاریخ برگزاری : ۲۳ لغایت ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۷، غرفه ۱۲۳۸

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ۱۳۹۹ در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.

شرکت راک شیمی در این نمایشگاه حضور فعالی داشت و

گزارش تصویری این نمایشگاه را می توانید دراین صفحه مشاهده فرمایید.

تاریخ برگزاری : ۳ لغایت ۶ بهمن ماه ۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۵، غرفه ۱۵۷۶