شرکت راک شیمی

گروه صنعتی راک شیمی تولیدکننده انواع مواد شیمیایی تخصصی مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، نساجی، چرم، شوینده، آرایشی بهداشتی، معدن، افزودنی های سموم کشاورزی، بتن، کاشی و سرامیک، رنگ، فولاد و انواع ضدکف های تخصصی می باشد.
شرکت راک شیمی در سال ۱۳۶۸ توسط آقای محمدحسین زهتابچیان تأسیس گردید و هم اکنون با تولید ۷۰۰ نوع ماده شیمیایی مختلف و حجم تولید انبوه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان حوزه مواد شیمیایی خاورمیانه محسوب میگردد.
کارخانه های این گروه صنعتی درشهرک صنعتی اشــتهارد مستقر میباشند.
گـروه صنعتی راک شیمی دارای سیستم مدیریت یکپارچه (بـر مبنای استانداردهای ISO10004 ،ISO10002 ،ISO45001 ،ISO14001 ،ISO9001) بـوده کهگواهینامه های مربوطه توســطSGS  سوییس صادرشده است. ایـن شـرکت سـهم نسـبتاً خوبـی از بازارهـای داخلـی را داراسـت و بـا صـدور محصـولات خـود بـه ۶۸ کشـور توانسـته نـام خـود را بـه عنـوان یکـی از طلایـه داران صـادرات محصـولات شـیمیایی ایـران ثبـت کنـد.
راک شــیمی توانســته در ســالهای ۸۱، ۸۵، ۸۸ و۹۲ به عنــوان صادرکننــدۀ نمونـۀ کشـوری برگزیـده شـود.
ایـن شـرکت دانـش بنیـان بـا بهره گیـری از تیـم مجـرب واحـد تحقیـق و توسـعه خـود، در داخـل و خـارج از ایـران، امـکان مشابه سـازی بسـیاری از کالاهـای وارداتـی را داشـته و امـکان تولیـد دیگـر محصـولات مـورد نیـاز بازار را نیـز دارا است.

سخنان مدیر عامل شرکت راک شیمی

با توجه به سرعت تحولات جهانی و کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ، مسطح شدن جهان ، درهم آمیختگی سازمان ها از طریق شبکه های پیچیده اطلاعاتی اینترنت ، کوتاه شدن زمان انتقال اطلاعات ، کوچک شدن سازمان ها ، تغییر و تقلیل مشاغل و حرکت حرفه ها از عمق به سطح ، ضرورت درک شرایط کسب و کار در بازار رقابتی جدید بیش از پیش احساس می شود.

سازمان های امروز ، خواسته یا ناخواسته ، جزئی از اقتصاد درهم تنیده جهانی هستند که صرف نظر از موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و اجتماعی ، ناگزیر از پذیرش شرایط رقابت با همتایان بین المللی خود هستند. در این خصوص ، کارچندانی از دست دولت های محلی بر نمی آید .

ما ، با درک این شرایط ، خود را آماده ساخته ایم تا بتوانیم در موقعیت های بحرانی و غیرقابل پیش بینی ، تهدیدهای ناشی از بحران های اقتصاد جهانی ، و کند شدن رشد اقتصاد های نوظهور ، از تمام فرصت های ناشناخته ناشی از این تهدیدات استفاده نموده و نقش موثری در اقتصاد ملی و جهانی داشته باشیم.

حضور پایدار ما به عنوان شرکتی که فلسفه وجودی خود را در تولید برای صادرات می داند صرفا با همکاری تمام شما عزیزان میسر خواهد بود.

دکتر زهتابچیان

چشم انداز شرکت راک شیمی

گروه صنعتی راک شیمی در نظر دارد تا با ایجاد سازمانی پویا و دانش محور و با به کارگیری منابع انسانی خلاق به شرکتی پیشرو در تحقیق، توسعه و تولید انواع مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع و محصولات نهایی مورد نیاز در جامعه تبدیل شود.

ارزشها

ارزش های ترسیم شده برای شرکت راک شیمی به شرح ذیل هستند :

اولویت اول ما مشتریان هستند.
کیفیت پایدار و افزایش بهره وری سرلوحه تمامی تصمیمات ما است.
تقویت نگرش استراتژیک ، نوآوری و خلاقیت در بین پرسنل از طریق توسعه تعلق سازمانی، از اولویت های کاری ماست.
اهمیت دادن به سلامتی ، ایمنی و محیط زیست از الزامات سازمانی ما هستند.

ماموریت

گروه صنعتی راک شیمی با تولید مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف در صنایع مختلف شامل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، چرم سازی، آرایشی و بهداشتی، ساختمان و بتن، سموم کشاورزی، آب، نساجی، رنگ و رزین، سرامیک، معدن، فولاد و … یکی از مهم ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه شیمیایی در صنایع داخلی و بازارهای خارجی می باشد. گروه صنعتی راک شیمی با تکیه بر توانمندی نیروهای خلاق خود علاوه بر ایفای نقش مکمل در ارتقای توان رقابتی صنایع کشور ، اقدام به تولید و عرضه محصول نهایی به مصرف کنندگان نیز می نماید.

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۱

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۱

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۵

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۵

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۶

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۶

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۸

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۸

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۹

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۹

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲

تندیس زرین اجلاس جهانی حامیان زمین ۱۳۹۲

تندیس زرین اجلاس جهانی حامیان زمین ۱۳۹۲

سیمرغ زرین و نشان ملی مدیریت خلاق ۱۳۹۸

سیمرغ زرین و نشان ملی مدیریت خلاق ۱۳۹۸

مدال افتخار دومین جشنواره ملی ۱۳۹۹

مدال افتخار دومین جشنواره ملی ۱۳۹۹